Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Performance Analysis of Customs Electronic Data Processing System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Tēmas aktualitāte – pārvaldes noteiktu funkciju pārnese e-vidē, kas ir izaicinājums visām institūcijām šajā gadsimtā. Ja vēl salīdzinoši nesen ierasta bija kārtība, kad mijiedarbība ar dažādām publiskās pārvaldes institūcijām notika, kārtojot formalitātes papīra formā, tad šobrīd sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un pašā publiskajā pārvaldē arvien nostiprinās virtuālie procesi. Darba mērķis: novērtēt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk tekstā – PUD) sistēmas ieviešanas efektivitāti. Darba uzdevumi: 1. Teorijā pamatot automatizēto muitošanas procesu ieviešanas nepieciešamību; 2. Aprakstīt elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izveidi Latvijā; 3. Izvērtēt e-muitas ieviešanas atbilstību normatīvajam regulējumam un Savienības Muitas kodeksam 4. Analizēt pagaidu uzglabāšanas procesa elektronizēšanas funkcionalitāti; 5. Pētīt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas un muitas funkciju efektivitāti; 6. Izstrādāt priekšlikumus problemātisko aspektu risinājumam. Pētījuma objekts: Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas funkcionalitāte. Pētījuma priekšmets: pagaidu uzglabāšanas deklarācijas elektronizēšana Darba praktiskā vērtība ir Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk tekstā – EMDAS) vienas funkcionalitātes padziļināta izpēte, nosakot iespējamās problēmas un to uzlabošanas pasākumus. Darba rezultāti varētu būt noderīgi muitas darbiniekiem, studējošajiem muitas un ekonomiskajās disciplīnās, kā arī citiem interesentiem, lai paplašinātu savas zināšanas. Diplomdarba struktūru veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lappuses, ietverot 18 attēlu, 7 tabulas un 38 bibliogrāfiskās vienības.
Atslēgas vārdi emdas
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Electronic Data Processing System
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 14:05:06