Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas darbības analīze”
Title in English “Performance Analysis of Customs Electronic Data Processing System”
Author Germans Šļubers
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor R.Račinska
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Tēmas aktualitāte – pārvaldes noteiktu funkciju pārnese e-vidē, kas ir izaicinājums visām institūcijām šajā gadsimtā. Ja vēl salīdzinoši nesen ierasta bija kārtība, kad mijiedarbība ar dažādām publiskās pārvaldes institūcijām notika, kārtojot formalitātes papīra formā, tad šobrīd sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un pašā publiskajā pārvaldē arvien nostiprinās virtuālie procesi. Darba mērķis: novērtēt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk tekstā – PUD) sistēmas ieviešanas efektivitāti. Darba uzdevumi: 1. Teorijā pamatot automatizēto muitošanas procesu ieviešanas nepieciešamību; 2. Aprakstīt elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izveidi Latvijā; 3. Izvērtēt e-muitas ieviešanas atbilstību normatīvajam regulējumam un Savienības Muitas kodeksam 4. Analizēt pagaidu uzglabāšanas procesa elektronizēšanas funkcionalitāti; 5. Pētīt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas un muitas funkciju efektivitāti; 6. Izstrādāt priekšlikumus problemātisko aspektu risinājumam. Pētījuma objekts: Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas funkcionalitāte. Pētījuma priekšmets: pagaidu uzglabāšanas deklarācijas elektronizēšana Darba praktiskā vērtība ir Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk tekstā – EMDAS) vienas funkcionalitātes padziļināta izpēte, nosakot iespējamās problēmas un to uzlabošanas pasākumus. Darba rezultāti varētu būt noderīgi muitas darbiniekiem, studējošajiem muitas un ekonomiskajās disciplīnās, kā arī citiem interesentiem, lai paplašinātu savas zināšanas. Diplomdarba struktūru veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lappuses, ietverot 18 attēlu, 7 tabulas un 38 bibliogrāfiskās vienības.
Keywords emdas
Keywords in English Customs Electronic Data Processing System
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 14:05:06