Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Jauno darbinieku adaptācijas procesa analīze Valsts ieņēmumu dienestā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Adaptation Process of Newly Recruited Employees in State Revenue Service ”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents A.Miķelsone, VID Personālpārvaldes vadības direktore
Anotācija Diplomdarbs „Jauno darbinieku adaptācijas procesa analīze Valsts ieņēmumu dienestā”. Diplomdarba pētījumu objekts ir Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk tekstā- VID) un diplomdarba pētījuma priekšmets ir jauno darbinieku adaptācijas process VID. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt jauno darbinieku adaptācijas procesu VID un pasākumus, ar kuru palīdzību tiek īstenots adaptācijas process, kā arī izpētīt normatīvo bāzi, kas nosaka šos pasākumus. Diplomdarba pirmajā daļā sīkāk ir aprakstīts pētījuma objekts- VID. Sīkāk aprakstīta VID vēsture, organizatoriskā struktūra un uzdevumi, kā arī aprakstīta VID cilvēkresursu politika, lielāku uzmanību pievēršot statistikas datiem par VID strādājošo skaitu un personāla mainībai vairāku gadu garumā. Diplomdarba otrajā daļā ir sīkāk aprakstīts adaptācijas process, tā nozīme, lai jaunais darbinieks pēc iespējas ātrāk varētu sākt pildīt darba pienākumus pastāvīgi. Daļā arī apskatīts, cik liela nozīme ir adaptācijas procesā iesaistīt mentoru, lai atvieglotu jaunā darbinieka iejušanos darba apstākļos. Šajā daļā arī apskatīts, cik svarīgi ir labi organizēta pirmā darba diena, lai jaunā darbinieka adaptācijas process būtu veiksmīgāks. Diplomdarba trešajā daļā sīkāk ir aprakstīti un izanalizēti tie pasākumi un apmācības, kuri VID īsteno, lai jaunie darbinieku adaptētos jaunajos darba apstākļos, lai viņi iegūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes savu darba pienākumu pildīšanai. Šie pasākumi ir Ievadkurss par darba organizāciju VID, Jauno darbinieku darba aizsardzības un ugunsdrošības ievadmācības, Jauno darbinieku pamatmācības un Mentoringa programma. Diplomdarbs sastāv no 68 lapām, 5 tabulām, 6 attēliem, 46 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Jauno darbinieku adaptācijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Adaptation Process of Newly Recruited Employees
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 13:39:10