Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Jauno darbinieku adaptācijas procesa analīze Valsts ieņēmumu dienestā”
Title in English “Analysis of Adaptation Process of Newly Recruited Employees in State Revenue Service ”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor R.Račinska
Reviewer A.Miķelsone, VID Personālpārvaldes vadības direktore
Abstract Diplomdarbs „Jauno darbinieku adaptācijas procesa analīze Valsts ieņēmumu dienestā”. Diplomdarba pētījumu objekts ir Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk tekstā- VID) un diplomdarba pētījuma priekšmets ir jauno darbinieku adaptācijas process VID. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt jauno darbinieku adaptācijas procesu VID un pasākumus, ar kuru palīdzību tiek īstenots adaptācijas process, kā arī izpētīt normatīvo bāzi, kas nosaka šos pasākumus. Diplomdarba pirmajā daļā sīkāk ir aprakstīts pētījuma objekts- VID. Sīkāk aprakstīta VID vēsture, organizatoriskā struktūra un uzdevumi, kā arī aprakstīta VID cilvēkresursu politika, lielāku uzmanību pievēršot statistikas datiem par VID strādājošo skaitu un personāla mainībai vairāku gadu garumā. Diplomdarba otrajā daļā ir sīkāk aprakstīts adaptācijas process, tā nozīme, lai jaunais darbinieks pēc iespējas ātrāk varētu sākt pildīt darba pienākumus pastāvīgi. Daļā arī apskatīts, cik liela nozīme ir adaptācijas procesā iesaistīt mentoru, lai atvieglotu jaunā darbinieka iejušanos darba apstākļos. Šajā daļā arī apskatīts, cik svarīgi ir labi organizēta pirmā darba diena, lai jaunā darbinieka adaptācijas process būtu veiksmīgāks. Diplomdarba trešajā daļā sīkāk ir aprakstīti un izanalizēti tie pasākumi un apmācības, kuri VID īsteno, lai jaunie darbinieku adaptētos jaunajos darba apstākļos, lai viņi iegūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes savu darba pienākumu pildīšanai. Šie pasākumi ir Ievadkurss par darba organizāciju VID, Jauno darbinieku darba aizsardzības un ugunsdrošības ievadmācības, Jauno darbinieku pamatmācības un Mentoringa programma. Diplomdarbs sastāv no 68 lapām, 5 tabulām, 6 attēliem, 46 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Keywords Jauno darbinieku adaptācijas process
Keywords in English Adaptation Process of Newly Recruited Employees
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 13:39:10