Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Export Control System in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Eksporta kontrolei ir jāpievērš liela uzmanība, jo kontroles laikā muitas amatpersonām ir jāpārliecinās vai eksporta darījums ir faktiski noticis un nav nepamatoti piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0% likme, kas var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienības budžetam. Muitas izvešanas procedūra paredz Kopienas preču izvešanu no kopienas teritorijas, preces ir jāizved nemainītā veidā, kādā tās bija brīdī, kad tika pieņemta deklarācija. Darbs ir izklāstīts uz 62 lappuses, darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti ar 22 attēliem un 9 tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī satur 40 bibliogrāfiskos nosaukumus. Diplomdarba "Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā" mērķis ir izvērtēt esošos eksporta kontroles risinājumus un izstrādāt eksporta kontroles sistēmas optimizācijas izmaksas. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi: 1. Savākt un apkopot informāciju par muitas izvešanas procedūru un to kontroli. 2. Izpētīt un raksturot nenoslēgto izvešanas procedūru kontroli un izmeklēšanas procesu. 3. Aprēķināt izmeklēšanas izmaksas un vērtēt kādi pasākumi jāveic, lai optimizētu izmeklēšanas darbības. Darbā tiek apskatīta eksporta kontroles sistēmas darbība Latvijas muitā - pievienotās vērtības nodokļa nozīme eksporta gadījumos, izvešanas procedūru piemērošana un kontrole, kā arī iesākto un nepabeigto izvešanas deklarāciju izmeklēšanas process, veicot analīzi atrasti risinājumi, kā var samazināt izmeklēšanas izmaksas. Darbs sastāv no 3 nodaļām. 1.nodaļā apskatīti eksporta teorētiskie aspekti, normatīvais regulējums un pievienotās vērtības nodokļa nozīme eksporta darījumos. 2.nodaļa sastāv no muitas procedūras izvešana un atpakaļizvešana piemērošanas nosacījumiem, un ir izpētīta Latvijā uzsākto un nepabeigto izvešanas procedūru izmeklēšanas kārtība. 3.daļa sastāv no nenoslēgto izvešanas deklarāciju izmaksu aprēķina un izmeklēšanas izmaksu darbību racionalizēšanas.
Atslēgas vārdi Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Export Control System in Latvian Customs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 13:09:58