Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā”
Title in English “Analysis of Export Control System in Latvian Customs”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Eksporta kontrolei ir jāpievērš liela uzmanība, jo kontroles laikā muitas amatpersonām ir jāpārliecinās vai eksporta darījums ir faktiski noticis un nav nepamatoti piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0% likme, kas var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienības budžetam. Muitas izvešanas procedūra paredz Kopienas preču izvešanu no kopienas teritorijas, preces ir jāizved nemainītā veidā, kādā tās bija brīdī, kad tika pieņemta deklarācija. Darbs ir izklāstīts uz 62 lappuses, darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti ar 22 attēliem un 9 tabulām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī satur 40 bibliogrāfiskos nosaukumus. Diplomdarba "Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā" mērķis ir izvērtēt esošos eksporta kontroles risinājumus un izstrādāt eksporta kontroles sistēmas optimizācijas izmaksas. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi: 1. Savākt un apkopot informāciju par muitas izvešanas procedūru un to kontroli. 2. Izpētīt un raksturot nenoslēgto izvešanas procedūru kontroli un izmeklēšanas procesu. 3. Aprēķināt izmeklēšanas izmaksas un vērtēt kādi pasākumi jāveic, lai optimizētu izmeklēšanas darbības. Darbā tiek apskatīta eksporta kontroles sistēmas darbība Latvijas muitā - pievienotās vērtības nodokļa nozīme eksporta gadījumos, izvešanas procedūru piemērošana un kontrole, kā arī iesākto un nepabeigto izvešanas deklarāciju izmeklēšanas process, veicot analīzi atrasti risinājumi, kā var samazināt izmeklēšanas izmaksas. Darbs sastāv no 3 nodaļām. 1.nodaļā apskatīti eksporta teorētiskie aspekti, normatīvais regulējums un pievienotās vērtības nodokļa nozīme eksporta darījumos. 2.nodaļa sastāv no muitas procedūras izvešana un atpakaļizvešana piemērošanas nosacījumiem, un ir izpētīta Latvijā uzsākto un nepabeigto izvešanas procedūru izmeklēšanas kārtība. 3.daļa sastāv no nenoslēgto izvešanas deklarāciju izmaksu aprēķina un izmeklēšanas izmaksu darbību racionalizēšanas.
Keywords Eksporta kontroles sistēmas darbības analīze Latvijas muitā
Keywords in English Analysis of Export Control System in Latvian Customs
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 13:09:58