Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darbaspēka nodokļu sistēma un tās optimizēšana”
Nosaukums angļu valodā „Labour Force Tax System and its Optimization”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K. Ketners
Recenzents Profesore M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Darbaspēka nodokļu sistēma un tās optimizēšana”. Maģistra darba autors ir Iluta Petrovica - Zariņa. Maģistra darba vadītājs ir profesors, Dr.oec. Kārlis Ketners. Lai gan kopējais nodokļu slogs Latvijā ir zem Eiropas Savienības dalībvalstu vidējā līmeņa, nodokļu slogs zemu atalgotajiem darba ņēmējiem ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Maģistra darba mērķis ir noteikt galvenās darbaspēka nodokļu sistēmā esošās problēmas Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tās optimizēšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Tajās izpētīta Latvijas Republikas darbaspēka nodokļu sistēma, analizēts darbaspēka nodokļu ieņēmumu apjoms, dinamika, struktūra un novērtēti nodokļu ieņēmumus ietekmējošie faktori; salīdzināti darbaspēka nodokļu slogi Eiropas Savienības dalībvalstīs, izpētīts ārvalstu nodokļu sistēmu tiesiskais regulējums, izstrādāti priekšlikumi darbaspēka nodokļu sistēmas optimizēšanai Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 86 lapas, darbā ievietotas 14 tabulas, 28 attēli. Maģistra darbā izmantoti 54 informācijas avoti - normatīvie akti, zinātniskā literatūra, mācību grāmatas, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Labour taxes, personal income tax, Mandatory State Social Insurance Contributions, tax burden on labour, effective tax rate.
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour taxes, personal income tax, Mandatory State Social Insurance Contributions, tax burden on labour, effective tax rate.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 12:32:28