Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Darbaspēka nodokļu sistēma un tās optimizēšana”
Title in English „Labour Force Tax System and its Optimization”
Department
Scientific advisor K. Ketners
Reviewer Profesore M. Šenfelde
Abstract Maģistra darba tēma ir „Darbaspēka nodokļu sistēma un tās optimizēšana”. Maģistra darba autors ir Iluta Petrovica - Zariņa. Maģistra darba vadītājs ir profesors, Dr.oec. Kārlis Ketners. Lai gan kopējais nodokļu slogs Latvijā ir zem Eiropas Savienības dalībvalstu vidējā līmeņa, nodokļu slogs zemu atalgotajiem darba ņēmējiem ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Maģistra darba mērķis ir noteikt galvenās darbaspēka nodokļu sistēmā esošās problēmas Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tās optimizēšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Tajās izpētīta Latvijas Republikas darbaspēka nodokļu sistēma, analizēts darbaspēka nodokļu ieņēmumu apjoms, dinamika, struktūra un novērtēti nodokļu ieņēmumus ietekmējošie faktori; salīdzināti darbaspēka nodokļu slogi Eiropas Savienības dalībvalstīs, izpētīts ārvalstu nodokļu sistēmu tiesiskais regulējums, izstrādāti priekšlikumi darbaspēka nodokļu sistēmas optimizēšanai Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 86 lapas, darbā ievietotas 14 tabulas, 28 attēli. Maģistra darbā izmantoti 54 informācijas avoti - normatīvie akti, zinātniskā literatūra, mācību grāmatas, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un interneta resursi.
Keywords Labour taxes, personal income tax, Mandatory State Social Insurance Contributions, tax burden on labour, effective tax rate.
Keywords in English Labour taxes, personal income tax, Mandatory State Social Insurance Contributions, tax burden on labour, effective tax rate.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 12:32:28