Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Development of Company Economic Activity”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., J. Kuškins
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Cirvele I., Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošana: Maģistra darbs/ Vadītājs: Mg. oec., Jānis Kuškins – Rīga: RTU, 2015. – 85 lpp. Maģistra darba apjoms: 85 lpp.; darbā iekļautas 28 tabulas, 26 attēli, 67 literatūras avoti; darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba mērķis: izvirzīt uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā veiktie uzdevumi: raksturoti pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības teorētiskie aspekti, veikta Zemgales reģiona un SIA „Korn“ saimnieciskās darbības analīze, izvirzītas pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma SIA „Korn“ pilnveidošanas iespējas Zemgales reģionā, veikts pētījums (aptauja un intervija) par kravas autotransporta servisa izveidi Zemgales novadā, izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā izmantota sekojoša teorētiskā bāze: LR likumdošanas normatīvā bāze; grāmatas; zinātniskie raksti; publikācijas; statistikas datu bāze; uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Transports, pārvadājumi, auto serviss, pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport, trucking, car service, services
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 11:41:35