Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošana”
Title in English “Development of Company Economic Activity”
Department
Scientific advisor Mg. oec., J. Kuškins
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Cirvele I., Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošana: Maģistra darbs/ Vadītājs: Mg. oec., Jānis Kuškins – Rīga: RTU, 2015. – 85 lpp. Maģistra darba apjoms: 85 lpp.; darbā iekļautas 28 tabulas, 26 attēli, 67 literatūras avoti; darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba mērķis: izvirzīt uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā veiktie uzdevumi: raksturoti pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības teorētiskie aspekti, veikta Zemgales reģiona un SIA „Korn“ saimnieciskās darbības analīze, izvirzītas pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma SIA „Korn“ pilnveidošanas iespējas Zemgales reģionā, veikts pētījums (aptauja un intervija) par kravas autotransporta servisa izveidi Zemgales novadā, izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā izmantota sekojoša teorētiskā bāze: LR likumdošanas normatīvā bāze; grāmatas; zinātniskie raksti; publikācijas; statistikas datu bāze; uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Transports, pārvadājumi, auto serviss, pakalpojumi
Keywords in English Transport, trucking, car service, services
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 11:41:35