Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Produktu novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Product Placement on Sales Volume in Retail"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I.Andersone
Recenzents Mg.oe.c, lekt. V.Šatrevičs
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Krancis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Produktu novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās” Bakalaura darba apjoms: 65.lpp, 3tab., 41att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Par pētījuma avotiem kalpo Latvijas un ārvalstu autoru nozares speciālā literatūra, interneta resursi, periodiskie izdevumi u.c. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Papildus produktu izvietojums mazumtirdzniecības vietā ievērojami palielina konkrētā produkta pārdošanas apjomus. Bet līdz ar papildus izmaksām, kas rodas no papildus izvietojuma iegādes ir ļoti detalizēti jāizvērtē, kāds produkts tiek izvietots uz papildus izvietojuma, lai konkrētā aktivitāte nestu apgrozījuma un peļņas pieaugumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krancis M. Produkta novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. - Datorsalikums.- Rīga: RTU,2015.-65.lpp.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecība, produktu novietojums, pārdošana, novietojuma ietekme uz pārdošanu,
Atslēgas vārdi angļu valodā Retail, Sales, Produt placement, Placement impact on sales
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 11:11:21