Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Produktu novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās"
Title in English "Impact of Product Placement on Sales Volume in Retail"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec., I.Andersone
Reviewer Mg.oe.c, lekt. V.Šatrevičs
Abstract Bakalaura darba autors: Mārtiņš Krancis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Produktu novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās” Bakalaura darba apjoms: 65.lpp, 3tab., 41att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Par pētījuma avotiem kalpo Latvijas un ārvalstu autoru nozares speciālā literatūra, interneta resursi, periodiskie izdevumi u.c. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Papildus produktu izvietojums mazumtirdzniecības vietā ievērojami palielina konkrētā produkta pārdošanas apjomus. Bet līdz ar papildus izmaksām, kas rodas no papildus izvietojuma iegādes ir ļoti detalizēti jāizvērtē, kāds produkts tiek izvietots uz papildus izvietojuma, lai konkrētā aktivitāte nestu apgrozījuma un peļņas pieaugumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krancis M. Produkta novietojuma ietekme uz pārdošanas apjomu mazumtirdzniecības vietās: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. - Datorsalikums.- Rīga: RTU,2015.-65.lpp.
Keywords Mazumtirdzniecība, produktu novietojums, pārdošana, novietojuma ietekme uz pārdošanu,
Keywords in English Retail, Sales, Produt placement, Placement impact on sales
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 11:11:21