Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nodarbinātības un bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latgalē"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Employment and Unemployment in Latgale Region and their Possible Solutions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl, oec., U. Kamols
Recenzents Dr. oec., prof. V. Nešpors
Anotācija Maģistra darba autore: Anžela Čamane Maģistra darba vadītājs: Uldis Kamols, praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Maģistra darba temats: „Nodarbinātības un bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latgalē”. Maģistra darba apjoms: 97 lapas, darbā iekļautas 4 tabulas, 66 attēli un 1 formula, darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti, tajā skaita Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes dati un Nodarbinātības valsts aģentūras. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas bezdarba un nodarbinātības teorijas pamatnostādnes, kā arī bezdarbnieka portrets, reģionālās attīstības ietekme uz bezdarba un nodarbinātības līmeni Latvijas reģionos. Otrajā daļā tika apskatīts nodarbinātības un bezdarba analīze Latvijas reģionos, bezdarbnieku dalījums pēc problēmgrupām un nodarbinātības līmenis katrā Latvijas reģionā un tās lielākajās pilsētās. Trešajā daļā tika apskatīts plānošanas dokumentu analīze Latgales reģiona, bezdarba samazināšanas iespējas Daugavpilī un Rēzeknē un pozitīvas iezīmes bezdarba mazināšanai Latgales reģionā. Ceturtajā daļa tika veikta bezdarbnieku anketēšana, rezultātu apkopojums un izdarīti secinājumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Čamane A . Nodarbinātības un bezdarba problēmas un iespējamie risinājumi Latgalē: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 104 lpp
Atslēgas vārdi ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā ekonomics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 10:59:56