Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Nodarbinātības un bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latgalē"
Title in English "Problems of Employment and Unemployment in Latgale Region and their Possible Solutions"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec., dipl, oec., U. Kamols
Reviewer Dr. oec., prof. V. Nešpors
Abstract Maģistra darba autore: Anžela Čamane Maģistra darba vadītājs: Uldis Kamols, praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Maģistra darba temats: „Nodarbinātības un bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latgalē”. Maģistra darba apjoms: 97 lapas, darbā iekļautas 4 tabulas, 66 attēli un 1 formula, darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti, tajā skaita Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes dati un Nodarbinātības valsts aģentūras. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas bezdarba un nodarbinātības teorijas pamatnostādnes, kā arī bezdarbnieka portrets, reģionālās attīstības ietekme uz bezdarba un nodarbinātības līmeni Latvijas reģionos. Otrajā daļā tika apskatīts nodarbinātības un bezdarba analīze Latvijas reģionos, bezdarbnieku dalījums pēc problēmgrupām un nodarbinātības līmenis katrā Latvijas reģionā un tās lielākajās pilsētās. Trešajā daļā tika apskatīts plānošanas dokumentu analīze Latgales reģiona, bezdarba samazināšanas iespējas Daugavpilī un Rēzeknē un pozitīvas iezīmes bezdarba mazināšanai Latgales reģionā. Ceturtajā daļa tika veikta bezdarbnieku anketēšana, rezultātu apkopojums un izdarīti secinājumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Čamane A . Nodarbinātības un bezdarba problēmas un iespējamie risinājumi Latgalē: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 104 lpp
Keywords ekonomika
Keywords in English ekonomics
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.05.2015 10:59:56