Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „A/S „AirBaltic” saimnieciskās darbības optimizācijas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “AirBaltic Economic Activities Optimization Options”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Andrējeva, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesore (asoc.), Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „AS airBaltic saimnieciskās darbības optimizācijas iespējas”. Darbā tiek pētīts uzņēmuma finanšu stāvokļa un maksātspējas jēdziens, bankrota prognozēšanas metodes, likviditātes un rentabilitātes rādītāji, ka arī tiek veikta AS airBaltic finanšu stāvokļa analīze un tās salīdzinājums ar British Airways finansiāliem rādītājiem. Diplomdarba mērķis ir, analizējot AS airBaltic trīs gadu gada pārskatu datus, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, problēmu konstatēšanas gadījumā atrast to iespējamos risinājumus. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt pieejamo literatūru un citus informācijas avotus, kas ir saistīti ar diplomdarba tēmu; • analizēt bankrota iespējas prognozēšanas metodes; • izpētīt AS airBaltic bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu par 2011., 2012., 2013. gadu; • izpētīt British Airways bilanci un peļņas zaudējumu aprēķinu par 2011., 2012., 2013., 2014. gadu; • salīdzināt airBaltic un British Airways finansiālos rādītājus; • konstatēt uzņēmumā pastāvošās finansiālās problēmas; • salīdzināt modeļu analīzes rezultātus; • aprēķināt airBaltic un British Airways rentabilitātes un likviditātes rādītājus; • izpētīt faktorus, kuri ietekmē aviokompāniju peļņu; • izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba pētījuma objekts ir AS airBaltic finansiālais stāvoklis, bet pētījuma priekšmets ir AS airBaltic finanšu stabilitātes uzlabošanas iespējas. Darba struktūru veido trīs daļas- viena teorētiskā un divas praktiskās. Pirmajā daļā tiek izveidots priekšstats par uzņēmuma finansiālā stāvokļa un maksātnespējas jēdzienu būtību, bankrota prognozēšanas metožu apraksts, rentabilitātes un likviditātes rādītāju aprēķinu apraksts. Otrajā daļā tiek izveidots priekšstats par AS airBaltic uzņēmējdarbības specifiku, kā arī tika analizēts AS airBaltic un British Airways finansiālais stāvoklis. Tika izmantotas jau pirmajā nodaļā minētās bankrotu prognozēšanas metodes, rentabilitātes un likviditātes rādītāji.Trešajā daļā tika aprakstītas iespējamās uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas metodes. Darbā nobeigumā tiek izdarīti secinājumi, kuri apkopo darbā iekļauto informāciju un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 14 nodaļām un 4 apakšnodaļām, ko kopā veido 74 lapas un papildina 14 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 24 formulas,8 attēli un 25 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AS AIRBALTIC SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā AirBaltic Economic Activities Optimization Options
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 17:18:56