Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „A/S „AirBaltic” saimnieciskās darbības optimizācijas iespējas”
Title in English “AirBaltic Economic Activities Optimization Options”
Author Nataļja Drozda
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Andrējeva, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesore (asoc.), Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir „AS airBaltic saimnieciskās darbības optimizācijas iespējas”. Darbā tiek pētīts uzņēmuma finanšu stāvokļa un maksātspējas jēdziens, bankrota prognozēšanas metodes, likviditātes un rentabilitātes rādītāji, ka arī tiek veikta AS airBaltic finanšu stāvokļa analīze un tās salīdzinājums ar British Airways finansiāliem rādītājiem. Diplomdarba mērķis ir, analizējot AS airBaltic trīs gadu gada pārskatu datus, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, problēmu konstatēšanas gadījumā atrast to iespējamos risinājumus. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt pieejamo literatūru un citus informācijas avotus, kas ir saistīti ar diplomdarba tēmu; • analizēt bankrota iespējas prognozēšanas metodes; • izpētīt AS airBaltic bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu par 2011., 2012., 2013. gadu; • izpētīt British Airways bilanci un peļņas zaudējumu aprēķinu par 2011., 2012., 2013., 2014. gadu; • salīdzināt airBaltic un British Airways finansiālos rādītājus; • konstatēt uzņēmumā pastāvošās finansiālās problēmas; • salīdzināt modeļu analīzes rezultātus; • aprēķināt airBaltic un British Airways rentabilitātes un likviditātes rādītājus; • izpētīt faktorus, kuri ietekmē aviokompāniju peļņu; • izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Diplomdarba pētījuma objekts ir AS airBaltic finansiālais stāvoklis, bet pētījuma priekšmets ir AS airBaltic finanšu stabilitātes uzlabošanas iespējas. Darba struktūru veido trīs daļas- viena teorētiskā un divas praktiskās. Pirmajā daļā tiek izveidots priekšstats par uzņēmuma finansiālā stāvokļa un maksātnespējas jēdzienu būtību, bankrota prognozēšanas metožu apraksts, rentabilitātes un likviditātes rādītāju aprēķinu apraksts. Otrajā daļā tiek izveidots priekšstats par AS airBaltic uzņēmējdarbības specifiku, kā arī tika analizēts AS airBaltic un British Airways finansiālais stāvoklis. Tika izmantotas jau pirmajā nodaļā minētās bankrotu prognozēšanas metodes, rentabilitātes un likviditātes rādītāji.Trešajā daļā tika aprakstītas iespējamās uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas metodes. Darbā nobeigumā tiek izdarīti secinājumi, kuri apkopo darbā iekļauto informāciju un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 14 nodaļām un 4 apakšnodaļām, ko kopā veido 74 lapas un papildina 14 pielikumi. Tā sastāvā ietilpst 24 formulas,8 attēli un 25 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords AS AIRBALTIC SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS
Keywords in English AirBaltic Economic Activities Optimization Options
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 17:18:56