Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Robežšķērsošanas problēmu analīze Terehovas MKP”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Border-crossing Problems at the Terehova Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma – “Robežšķērsošanas problēmu analīze Terehovas MKP”. Diplomdarba mērķis - izpētīt Terehovas MKP muitas darbu un iepazīties ar nepilnībām tajā, lai sniegtu priekšlikumus muitas kontroles pasākumu uzlabošanai šajā MKP. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika noteikti uzdevumi: 1) sniegt Terehovas MKP vispārīgo raksturojumu, apskatot teritoriāli ģeogrāfiskās īpatnības; 2) raksturot Terehovas MKP uzbūvi, pievedceļu un termināļu infrastruktūru; 3) raksturot Terehovas MKP materiāltehnisko nodrošinājumu, riska analīzes procesu, starptautisko attiecību lomu robežšķērsošanas procedūras veikšanā, citus robežšķērsošanu traucējošos faktorus; 4) aptaujāt transportlīdzekļu vadītājus Terehovas MKP un analizēt aptaujas rezultātus. Pētījuma objekts - Terehovas MKP. Pētījuma priekšmets – robežšķērsošanas kārtība Terehovas MKP. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka Terehovas MKP darba kvalitāte ir cieši saistīta ar tranzīta jomas kā tautsaimniecības nozares attīstību un Latvijas koptēla veidošanu starptautiskā līmenī. Diplomdarba autore ir iepazinusies ar Terehovas MKP infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu, izanalizējusi to, kā arī iztirzājusi citus aspektus, kas ietekmē robežšķērsošanas procesa kvalitāti Terehovas MKP. Darbā izmantoti VID nepublicētie dati, internetā pieejamā informācija, kā arī publikācijas preses izdevumos, kas raksturo Terehovas MKP muitas infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu un citus robežšķērsošanas procesu ietekmējošus aspektus. Diplomdarba beigās sniegti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu tikt izmantoti Terehovas MKP darba uzlabošanai. Pētījums apkopots uz 80 lappusēm, tā struktūru veido 3 daļas, kas sadalītas 8 nodaļās un 11 apakšnodaļās. Pētījuma ilustratīvais un dokumentālais materiāls apkopots 10 tabulās, 44 attēlos, 1 pielikumā. Bibliogrāfisko sarakstu veido 53 vienības.
Atslēgas vārdi starptautisko attiecību lomu robežšķērsošanas procedūras veikšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā the role of international relations in performing border crossing procedure
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 12:23:28