Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Robežšķērsošanas problēmu analīze Terehovas MKP”
Title in English “Analysis of Border-crossing Problems at the Terehova Customs Control Point”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma – “Robežšķērsošanas problēmu analīze Terehovas MKP”. Diplomdarba mērķis - izpētīt Terehovas MKP muitas darbu un iepazīties ar nepilnībām tajā, lai sniegtu priekšlikumus muitas kontroles pasākumu uzlabošanai šajā MKP. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika noteikti uzdevumi: 1) sniegt Terehovas MKP vispārīgo raksturojumu, apskatot teritoriāli ģeogrāfiskās īpatnības; 2) raksturot Terehovas MKP uzbūvi, pievedceļu un termināļu infrastruktūru; 3) raksturot Terehovas MKP materiāltehnisko nodrošinājumu, riska analīzes procesu, starptautisko attiecību lomu robežšķērsošanas procedūras veikšanā, citus robežšķērsošanu traucējošos faktorus; 4) aptaujāt transportlīdzekļu vadītājus Terehovas MKP un analizēt aptaujas rezultātus. Pētījuma objekts - Terehovas MKP. Pētījuma priekšmets – robežšķērsošanas kārtība Terehovas MKP. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka Terehovas MKP darba kvalitāte ir cieši saistīta ar tranzīta jomas kā tautsaimniecības nozares attīstību un Latvijas koptēla veidošanu starptautiskā līmenī. Diplomdarba autore ir iepazinusies ar Terehovas MKP infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu, izanalizējusi to, kā arī iztirzājusi citus aspektus, kas ietekmē robežšķērsošanas procesa kvalitāti Terehovas MKP. Darbā izmantoti VID nepublicētie dati, internetā pieejamā informācija, kā arī publikācijas preses izdevumos, kas raksturo Terehovas MKP muitas infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu un citus robežšķērsošanas procesu ietekmējošus aspektus. Diplomdarba beigās sniegti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu tikt izmantoti Terehovas MKP darba uzlabošanai. Pētījums apkopots uz 80 lappusēm, tā struktūru veido 3 daļas, kas sadalītas 8 nodaļās un 11 apakšnodaļās. Pētījuma ilustratīvais un dokumentālais materiāls apkopots 10 tabulās, 44 attēlos, 1 pielikumā. Bibliogrāfisko sarakstu veido 53 vienības.
Keywords starptautisko attiecību lomu robežšķērsošanas procedūras veikšanā
Keywords in English the role of international relations in performing border crossing procedure
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 12:23:28