Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošana atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improving Logistics in Recreation and Entertainment Industry Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V. Skribans
Recenzents Lekt. J.Kuškins
Anotācija Diplomprojekta autors Uģis Šķiņķis izstrādāja darbu „Loģistikas procesu pilnveidošana atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos”, kura temats ir par to, kādi loģistikas procesi tiek izmantoti atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos un kādas ir loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas šīs nozares uzņēmumos. Darba mērķis ir izpētīt loģistikas pielietojumu, nozīmi un pilnveides iespējas atpūtas un izklaides nozares pārstāvošajos uzņēmumos. Diplomprojektā tiks analizēta loģistikas nozīme konkrētā uzņēmumā – SIA „RJK”, kas darbojas atpūtas un izklaides nozarē, salīdzinot to ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, kā arī salīdzināt to ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, izvērtējot loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas no teorētiskā un praktiskā aspekta. Darbā balstoties uz teoriju ir veikts ieskats loģistikas vēsturiskajā attīstībā, kas sniedz izpratni par loģistikas būtību, mērķi un darbības pamatprincipiem. Tāpat uzmanība ir veltīta tam, kā vispārīgi tiek izmantotas loģistikas funkcijas atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos. Attiecīgi otrā un trešā darba nodaļa ir veltīta darba mērķa sasniegšanai, nepieciešamo jautājumu izklāstīšanai un analīzei, padziļināti pētot jautājumu, par loģistikas procesa pilnveidošanas iespējām atpūtas un izklaides nozarē strādājošā uzņēmumā SIA “RJK”. Autors to veicis, analizējot un salīdzinot atpūtas un izklaides nozarē strādājošo uzņēmuma darbību no praktiskā un teorētiskā aspekta. Darba izstrādes laikā autors secina, ka arvien pieaugošā modernizācija prasa arī uzņēmuma spēju pielāgoties jauniem apstākļiem, apgūstot jaunas iemaņas. Loģistikas loma atpūtas un izklaides nozares uzņēmumu darbībā ir tik pat svarīga kā jebkura cita uzņēmuma darbībā. Loģistikas procesu ieviešana un pilnveidošana uzņēmumā, dod iespēju tam augt un attīstīties, ietaupot resursus un sakārtojot uzņēmuma iekšējo darbības vidi. Noskaidrots, ka SIA “RJK” jāveic būtiskas izmaiņas tās darbības organizēšanā, lai uzlabotu loģistikas procesus uzņēmumā, īpaši uzsverot darba organizācijas, kravu transportēšanas un noliktavas lomu loģistikas sistēmā un to attīstīšanas nepieciešamību. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 5 attēli, 8 tabulas. Darbā izmantotas 24 bibliogrāfiskās vienības.
Atslēgas vārdi Loģistika, transports, noliktava
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, transportation, warehouse
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2015 11:11:41