Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveidošana atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos”
Title in English “Improving Logistics in Recreation and Entertainment Industry Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V. Skribans
Reviewer Lekt. J.Kuškins
Abstract Diplomprojekta autors Uģis Šķiņķis izstrādāja darbu „Loģistikas procesu pilnveidošana atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos”, kura temats ir par to, kādi loģistikas procesi tiek izmantoti atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos un kādas ir loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas šīs nozares uzņēmumos. Darba mērķis ir izpētīt loģistikas pielietojumu, nozīmi un pilnveides iespējas atpūtas un izklaides nozares pārstāvošajos uzņēmumos. Diplomprojektā tiks analizēta loģistikas nozīme konkrētā uzņēmumā – SIA „RJK”, kas darbojas atpūtas un izklaides nozarē, salīdzinot to ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, kā arī salīdzināt to ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, izvērtējot loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas no teorētiskā un praktiskā aspekta. Darbā balstoties uz teoriju ir veikts ieskats loģistikas vēsturiskajā attīstībā, kas sniedz izpratni par loģistikas būtību, mērķi un darbības pamatprincipiem. Tāpat uzmanība ir veltīta tam, kā vispārīgi tiek izmantotas loģistikas funkcijas atpūtas un izklaides nozares uzņēmumos. Attiecīgi otrā un trešā darba nodaļa ir veltīta darba mērķa sasniegšanai, nepieciešamo jautājumu izklāstīšanai un analīzei, padziļināti pētot jautājumu, par loģistikas procesa pilnveidošanas iespējām atpūtas un izklaides nozarē strādājošā uzņēmumā SIA “RJK”. Autors to veicis, analizējot un salīdzinot atpūtas un izklaides nozarē strādājošo uzņēmuma darbību no praktiskā un teorētiskā aspekta. Darba izstrādes laikā autors secina, ka arvien pieaugošā modernizācija prasa arī uzņēmuma spēju pielāgoties jauniem apstākļiem, apgūstot jaunas iemaņas. Loģistikas loma atpūtas un izklaides nozares uzņēmumu darbībā ir tik pat svarīga kā jebkura cita uzņēmuma darbībā. Loģistikas procesu ieviešana un pilnveidošana uzņēmumā, dod iespēju tam augt un attīstīties, ietaupot resursus un sakārtojot uzņēmuma iekšējo darbības vidi. Noskaidrots, ka SIA “RJK” jāveic būtiskas izmaiņas tās darbības organizēšanā, lai uzlabotu loģistikas procesus uzņēmumā, īpaši uzsverot darba organizācijas, kravu transportēšanas un noliktavas lomu loģistikas sistēmā un to attīstīšanas nepieciešamību. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 5 attēli, 8 tabulas. Darbā izmantotas 24 bibliogrāfiskās vienības.
Keywords Loģistika, transports, noliktava
Keywords in English Logistics, transportation, warehouse
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.05.2015 11:11:41