Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspekti”
Nosaukums angļu valodā “Aspects of Applying Micro-enterprise Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Segliņa
Recenzents K.Ketners, RTU Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba autore Viktorija Piņavska izstrādāja darbu, kura temats ir „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspekti”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspektus, noteikt būtiskākās nodokļa priekšrocības un trūkumus, analizēt mikrouzņēmumu nodokļa maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku informētību par sociālajām garantijām un to apmēru, kā arī, balstoties uz iegūto informāciju un pētījuma rezultātiem, izdarīt pamatotus secinājumus un praksē izmantojumus priekšlikumus. Darba objekts ir mikrouzņēmumu nodoklis. Darba priekšmets ir mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas trūkumi un priekšrocības. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas vairākas pētīšanas metodes: 1. Aprakstošā jeb monogrāfiskā metode; 2. Vispārteorētiskās pētīšanas; 3. Statistikas datu apstrādes metode; 4. Grupēšanas metode; 5. Tabulas un grafiskā metode; 6. Salīdzinošā jeb komparatīvā metode; 7. Aptaujas metode. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 pamata daļām un pielikuma – aptaujas anketas parauga, tā apjoms ir 60 lapaspuses. Darba pirmajā – teorētiskajā daļā ir raksturots mikrouzņēmumu nodoklis un tā piemērošana. Darba otrajā – analītiskajā daļā ir analizētas mikrouzņēmumu nodokļa būtiskākās priekšrocības un trūkumi, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumu veikšanas nepieciešamība un mikrouzņēmumu nodokli maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas problēma. Darba trešajā – pētījumu un aprēķinu daļā ir analizēti mikrouzņēmumu nodokļa maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku aptaujas gaitā iegūtie dati. Darbā ir iekļauti 14 attēli, 7 tabulas un 2 formulas. Izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi mikrouzņēmumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro-enterprise Tax
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 23:17:59