Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspekti”
Title in English “Aspects of Applying Micro-enterprise Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Segliņa
Reviewer K.Ketners, RTU Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba autore Viktorija Piņavska izstrādāja darbu, kura temats ir „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspekti”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas aspektus, noteikt būtiskākās nodokļa priekšrocības un trūkumus, analizēt mikrouzņēmumu nodokļa maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku informētību par sociālajām garantijām un to apmēru, kā arī, balstoties uz iegūto informāciju un pētījuma rezultātiem, izdarīt pamatotus secinājumus un praksē izmantojumus priekšlikumus. Darba objekts ir mikrouzņēmumu nodoklis. Darba priekšmets ir mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas trūkumi un priekšrocības. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas vairākas pētīšanas metodes: 1. Aprakstošā jeb monogrāfiskā metode; 2. Vispārteorētiskās pētīšanas; 3. Statistikas datu apstrādes metode; 4. Grupēšanas metode; 5. Tabulas un grafiskā metode; 6. Salīdzinošā jeb komparatīvā metode; 7. Aptaujas metode. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 pamata daļām un pielikuma – aptaujas anketas parauga, tā apjoms ir 60 lapaspuses. Darba pirmajā – teorētiskajā daļā ir raksturots mikrouzņēmumu nodoklis un tā piemērošana. Darba otrajā – analītiskajā daļā ir analizētas mikrouzņēmumu nodokļa būtiskākās priekšrocības un trūkumi, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma grozījumu veikšanas nepieciešamība un mikrouzņēmumu nodokli maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas problēma. Darba trešajā – pētījumu un aprēķinu daļā ir analizēti mikrouzņēmumu nodokļa maksājošo mikrouzņēmumu darbinieku aptaujas gaitā iegūtie dati. Darbā ir iekļauti 14 attēli, 7 tabulas un 2 formulas. Izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords mikrouzņēmumu nodoklis
Keywords in English Micro-enterprise Tax
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 23:17:59