Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Elektroenerģijas aplikšana ar nodokļiem”
Nosaukums angļu valodā “Taxation of Electricity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Elektroenerģijas aplikšana ar nodokļiem. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras students Ksenija Semjonova. Diplomdarba izstrādē ir iekļautas 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta enerģētika nozare kopumā, otrajā nodaļa ir veltīta Latvijas enerģētikas nozares nodokļu aprakstam, trešajā nodaļā ir sniegti priekšlikumi enerģētikas nozares sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarba tēmas aktualitāte: Enerģētikas jautājums mūsdienās ir aktuāls, šīs tēmas aktualizāciju ir radījusi virkne faktoru. Jebkuras valsts politika tiek veidota tā, lai pēc iespējas enerģētikas nozares radītā ietekme uz klimatu mazinātos, kā arī, lai mazinātos fosilo energoresursu izmantošana. Liels uzsvars tiek likts arī uz valsts energoneatkarību un iekšējā enerģētikas sektora attīstību. Viens no efektīvākajiem instrumentiem ir fiskālā politika, kura ierobežo vai tieši otrādāk stimulē attīstīties. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijā ar enerģētikas nozari saistīto nodokļu sistēmu, valsts budžeta nodrošināšana ar ieņēmumiem un izvērtēt nozares attīstību. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: analizēt enerģētikas nozares ietekmi uz tautsaimniecību; izpētīt elektroenerģijas tirgu un elektroenerģijas cenas veidošanos; izzināt ES prasības enerģētikas nodokļu jomā; izpētīt elektroenerģijas nodokļus Latvijā; sniegt priekšlikumus enerģētikas un vides nodokļu sistēmas pilnveidošanai, kā arī subsidētā elektroenerģijas nodokļa ieņēmumu izvērtēšana; izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus enerģētikas sektora ilgtspējīgai attīstībai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 8 tabulas. Tā izstrādē tika izmantoti 60 bibliogrāfiskie avoti. Tēzes no šī diplomdarba ir publicētas un aizstāvētas zinātniskajā konferencē.
Atslēgas vārdi Elektroenerģija, elektroenerģijas nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Electricity, energy taxation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 20:05:34