Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Elektroenerģijas aplikšana ar nodokļiem”
Title in English “Taxation of Electricity”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Elektroenerģijas aplikšana ar nodokļiem. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras students Ksenija Semjonova. Diplomdarba izstrādē ir iekļautas 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta enerģētika nozare kopumā, otrajā nodaļa ir veltīta Latvijas enerģētikas nozares nodokļu aprakstam, trešajā nodaļā ir sniegti priekšlikumi enerģētikas nozares sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarba tēmas aktualitāte: Enerģētikas jautājums mūsdienās ir aktuāls, šīs tēmas aktualizāciju ir radījusi virkne faktoru. Jebkuras valsts politika tiek veidota tā, lai pēc iespējas enerģētikas nozares radītā ietekme uz klimatu mazinātos, kā arī, lai mazinātos fosilo energoresursu izmantošana. Liels uzsvars tiek likts arī uz valsts energoneatkarību un iekšējā enerģētikas sektora attīstību. Viens no efektīvākajiem instrumentiem ir fiskālā politika, kura ierobežo vai tieši otrādāk stimulē attīstīties. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Latvijā ar enerģētikas nozari saistīto nodokļu sistēmu, valsts budžeta nodrošināšana ar ieņēmumiem un izvērtēt nozares attīstību. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: analizēt enerģētikas nozares ietekmi uz tautsaimniecību; izpētīt elektroenerģijas tirgu un elektroenerģijas cenas veidošanos; izzināt ES prasības enerģētikas nodokļu jomā; izpētīt elektroenerģijas nodokļus Latvijā; sniegt priekšlikumus enerģētikas un vides nodokļu sistēmas pilnveidošanai, kā arī subsidētā elektroenerģijas nodokļa ieņēmumu izvērtēšana; izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus enerģētikas sektora ilgtspējīgai attīstībai. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, un to veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 8 tabulas. Tā izstrādē tika izmantoti 60 bibliogrāfiskie avoti. Tēzes no šī diplomdarba ir publicētas un aizstāvētas zinātniskajā konferencē.
Keywords Elektroenerģija, elektroenerģijas nodokļi
Keywords in English Electricity, energy taxation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 20:05:34