Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā"
Nosaukums angļu valodā "Employment Growth Directions in Modern Economy"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., L.Kamola
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Marita Kučinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt.doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: „Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā” Bakalaura darba apjoms: 62 lapas, darbā iekļautas 8 tabulas, 13 attēli un 5 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 35 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Eiropas Savienības Statistikas biroja un Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas nodarbinātības un bezdarba teorijas pamatnostādnes un mūsdienu tautsaimniecības attīstības tendenču ietekme uz nodarbinātības un bezdarba līmeni Latvijā. Otrajā daļā tika apskatīts un analizēts nodarbinātības līmenis un bezdarbnieku dalījums pēc identificētām problēmgrupām Latvijā un Ziemeļeiropā. Trešajā – tika apskatīti nodarbinātību veicinošie pasākumi Latvijā un Norvēģijas, Dānijas un Igaunijas pieredze nodarbinātības pasākumu realizēšanā visvairāk bezdarba riskam pakļautām grupām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kučinska M. Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 62 lpp.
Atslēgas vārdi Nodarbinātība, nodarbinātības pasākumi, mūsdienu ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Employment, employment Measures, Modern Economy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 14:17:08