Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā"
Title in English "Employment Growth Directions in Modern Economy"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., L.Kamola
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract Bakalaura darba autors: Marita Kučinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt.doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: „Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā” Bakalaura darba apjoms: 62 lapas, darbā iekļautas 8 tabulas, 13 attēli un 5 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 35 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Eiropas Savienības Statistikas biroja un Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas nodarbinātības un bezdarba teorijas pamatnostādnes un mūsdienu tautsaimniecības attīstības tendenču ietekme uz nodarbinātības un bezdarba līmeni Latvijā. Otrajā daļā tika apskatīts un analizēts nodarbinātības līmenis un bezdarbnieku dalījums pēc identificētām problēmgrupām Latvijā un Ziemeļeiropā. Trešajā – tika apskatīti nodarbinātību veicinošie pasākumi Latvijā un Norvēģijas, Dānijas un Igaunijas pieredze nodarbinātības pasākumu realizēšanā visvairāk bezdarba riskam pakļautām grupām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kučinska M. Nodarbinātības paaugstināšanas virzieni mūsdienu ekonomikā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 62 lpp.
Keywords Nodarbinātība, nodarbinātības pasākumi, mūsdienu ekonomika
Keywords in English Employment, employment Measures, Modern Economy
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 14:17:08