Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana - ievešana brīvajā zonā”
Nosaukums angļu valodā “The Use of Goods Approved in the Customs Regulations - to Entry Free Zone"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Starptautiskā praksē brīvo zonu piemēro pietiekami plaši, jo būtībā brīvo zonu teritorija veido īpašu modeli savstarpējai izdevīgai sadarbībai starp valsti un ārējās tirdzniecības dalībnieku. Brīvā zona sniedz dalībniekam labvēlīgas ražošanas un citas darbības dotajā teritorijā, realizējot savu produkciju vietējā vai starptautiskajā tirgū. Izvēlētā darba tēma ir aktuāla, jo izvietotajām precēm piešķirta lielāka brīvība un labvēlīgāki nodokļu maksāšanas nosacījumi nekā līdzīgiem objektiem pārējā valsts teritorijā. Atdalītajā teritorijā ar īpašu režīmu var nodarboties tikai tās kapitālsabiedrības (komercsabiedrības), kurām ir speciāla atļauja veikt muitas noteikumos atzīto preču izmantošanu – ievešana brīvajā zonā. Darba pētījuma objekts ir preces kustība brīvajā zonā nemainīgā veidā, izņemot dabisko zudumu normālos transportēšanas apstākļos. Darba pētījuma priekšmets ir muitas darbinieku kontroles pasākumi brīvajā zonā, lai garantētu preču pareizo kustību, kā arī glabāšanas nosacījumus brīvajā zonā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt brīvas zonas Latvijas Republikā, kādi nosacījumi kapitālsabiedrībām (komercsabiedrībām) jāievēro, lai veiksmīgi varētu darboties brīvās zonas statusā, atklājot pašreizējos darbības priekšrocības un iespējamos trūkumus, aprakstīt kā muitas dienesta darbinieki kontrolē brīvās zonas teritorijā esošās preces. Lai realizētu minēto mērķi, darbā tiek risināti vairāki uzdevumi: • izpētīt brīvo zonu pasaulē un Latvijas Republikā; • izanalizēt katra Latvijas brīvās zonas reģiona pārkrauto kravu apjomu; • izanalizēt brīvas zonas īpašības gan Latvijā, gan starptautiskā praksē; • salīdzināt preces kustību starp Latvijas ostu un brīvostas darbību; • tiks analizēts piemērs, kur konstatēti pārkāpumi brīvās zonas darbībai; • tiks parādīts piemērs, kur muitas amatpersonas brīvās zonas teritorijā, veic beramkravas kontroli; • izpētīt brīvo zonu uzņēmēju viedokli izmantojot aptauju, kas tika izstrādāta, lai noteiktu brīvo zonu nepieciešamību Latvijas Republikas teritorijā. Kopējais darba apjoms sastāda 62 lapas. Tas sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām un 5 apakšnodaļām. Darbā ir iekļautas 5 tabulas un 5 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā 25 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Brīvā zona, preces kustība brīvajā zonā, muitas darbinieku kontroles pasākumi brīvajā zonā
Atslēgas vārdi angļu valodā Free zone, products traffic in the free zone, customs control activities in the free zone
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 14:08:35