Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana - ievešana brīvajā zonā”
Title in English “The Use of Goods Approved in the Customs Regulations - to Entry Free Zone"
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Starptautiskā praksē brīvo zonu piemēro pietiekami plaši, jo būtībā brīvo zonu teritorija veido īpašu modeli savstarpējai izdevīgai sadarbībai starp valsti un ārējās tirdzniecības dalībnieku. Brīvā zona sniedz dalībniekam labvēlīgas ražošanas un citas darbības dotajā teritorijā, realizējot savu produkciju vietējā vai starptautiskajā tirgū. Izvēlētā darba tēma ir aktuāla, jo izvietotajām precēm piešķirta lielāka brīvība un labvēlīgāki nodokļu maksāšanas nosacījumi nekā līdzīgiem objektiem pārējā valsts teritorijā. Atdalītajā teritorijā ar īpašu režīmu var nodarboties tikai tās kapitālsabiedrības (komercsabiedrības), kurām ir speciāla atļauja veikt muitas noteikumos atzīto preču izmantošanu – ievešana brīvajā zonā. Darba pētījuma objekts ir preces kustība brīvajā zonā nemainīgā veidā, izņemot dabisko zudumu normālos transportēšanas apstākļos. Darba pētījuma priekšmets ir muitas darbinieku kontroles pasākumi brīvajā zonā, lai garantētu preču pareizo kustību, kā arī glabāšanas nosacījumus brīvajā zonā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt brīvas zonas Latvijas Republikā, kādi nosacījumi kapitālsabiedrībām (komercsabiedrībām) jāievēro, lai veiksmīgi varētu darboties brīvās zonas statusā, atklājot pašreizējos darbības priekšrocības un iespējamos trūkumus, aprakstīt kā muitas dienesta darbinieki kontrolē brīvās zonas teritorijā esošās preces. Lai realizētu minēto mērķi, darbā tiek risināti vairāki uzdevumi: • izpētīt brīvo zonu pasaulē un Latvijas Republikā; • izanalizēt katra Latvijas brīvās zonas reģiona pārkrauto kravu apjomu; • izanalizēt brīvas zonas īpašības gan Latvijā, gan starptautiskā praksē; • salīdzināt preces kustību starp Latvijas ostu un brīvostas darbību; • tiks analizēts piemērs, kur konstatēti pārkāpumi brīvās zonas darbībai; • tiks parādīts piemērs, kur muitas amatpersonas brīvās zonas teritorijā, veic beramkravas kontroli; • izpētīt brīvo zonu uzņēmēju viedokli izmantojot aptauju, kas tika izstrādāta, lai noteiktu brīvo zonu nepieciešamību Latvijas Republikas teritorijā. Kopējais darba apjoms sastāda 62 lapas. Tas sastāv no 3 daļām, 9 nodaļām un 5 apakšnodaļām. Darbā ir iekļautas 5 tabulas un 5 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā 25 izmantotās literatūras vienības.
Keywords Brīvā zona, preces kustība brīvajā zonā, muitas darbinieku kontroles pasākumi brīvajā zonā
Keywords in English Free zone, products traffic in the free zone, customs control activities in the free zone
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 14:08:35