Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos
Nosaukums angļu valodā Reduction of Working Environment Risks for Electric Installation Works
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Ieviņš, Dr.oec.
Recenzents J.Ķipsna, Dr.oec., prof.
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Andris Bardziņš Maģistra darba vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec, RTU profesors Maģistra darba tēma: Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 91 lapas. Maģistra darbs satur 37 attēlus, 24 tabulas, 10 aprēķinu formulas un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba izstrādē izmantoti 46 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt galvenos elektromontāžas darbu veicēju ietekmējošos darba vides riska faktorus, veikt to identifikāciju, analīzi un sniegt priekšlikumus to samazināšanai ar organizatoriskiem un tehniskiem risinājumiem, līdz ar to rodot iespēju samazināt gan elektrotraumu, gan citu ar elektroiekārtu apkalpošanu saistītu nelaimes gadījumu rašanos. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti aktuālie Latvijā spēkā esošie normatīvie dokumenti, kas tieši saistīti ar elektromontāžas darbu veicēju darba aizsardzības un drošības jautājumiem. Aplūkoti galvenie riska faktori, ar kādiem var saskarties elektromontieri, to ietekme uz cilvēka organismu. Tiek aplūkotas riska faktoru novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā analizēti un salīdzināti pieejamie dati par nelaimes gadījumiem un arodslimībām nozarē. Lai identificētu būtiskākos elektromontāžas darbu veicējus ietekmējošos darba vides riskus, veikta darbinieku aptauja, noteikta riska pakāpe. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti risinājumi galveno elektromontāžas darbu veicējus ietekmējošo riska faktoru samazināšanai, veikts atkārtots riska pakāpes aprēķins. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bardziņš A., Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos: Maģistra darbs/ Darba vadītājs J.Ieviņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2015. - 91 lpp.
Atslēgas vārdi Risku samazināšana elektromontāžas darbos
Atslēgas vārdi angļu valodā Reduction of working environment risks for electric installation works
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2015 08:24:39