Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos
Title in English Reduction of Working Environment Risks for Electric Installation Works
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Ieviņš, Dr.oec.
Reviewer J.Ķipsna, Dr.oec., prof.
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Andris Bardziņš Maģistra darba vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec, RTU profesors Maģistra darba tēma: Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 91 lapas. Maģistra darbs satur 37 attēlus, 24 tabulas, 10 aprēķinu formulas un 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba izstrādē izmantoti 46 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt galvenos elektromontāžas darbu veicēju ietekmējošos darba vides riska faktorus, veikt to identifikāciju, analīzi un sniegt priekšlikumus to samazināšanai ar organizatoriskiem un tehniskiem risinājumiem, līdz ar to rodot iespēju samazināt gan elektrotraumu, gan citu ar elektroiekārtu apkalpošanu saistītu nelaimes gadījumu rašanos. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti aktuālie Latvijā spēkā esošie normatīvie dokumenti, kas tieši saistīti ar elektromontāžas darbu veicēju darba aizsardzības un drošības jautājumiem. Aplūkoti galvenie riska faktori, ar kādiem var saskarties elektromontieri, to ietekme uz cilvēka organismu. Tiek aplūkotas riska faktoru novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā analizēti un salīdzināti pieejamie dati par nelaimes gadījumiem un arodslimībām nozarē. Lai identificētu būtiskākos elektromontāžas darbu veicējus ietekmējošos darba vides riskus, veikta darbinieku aptauja, noteikta riska pakāpe. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti risinājumi galveno elektromontāžas darbu veicējus ietekmējošo riska faktoru samazināšanai, veikts atkārtots riska pakāpes aprēķins. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bardziņš A., Darba vides risku samazināšana elektromontāžas darbos: Maģistra darbs/ Darba vadītājs J.Ieviņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2015. - 91 lpp.
Keywords Risku samazināšana elektromontāžas darbos
Keywords in English Reduction of working environment risks for electric installation works
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.05.2015 08:24:39