Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Development Strategy of the JSC WESS Body Shop"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs D.Vasiļevska
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Aigars Dmitrijevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.admin. D.Vasiļevska Bakalaura darba temats: „AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde” Bakalaura darba apjoms: 64 lpp., 6 tab., 25 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba mērķa un izvirzīto uzdevumu sasniegšanai, izmantoti uzņēmuma finanšu dati, mācību literatūra, nozares institūciju publikācijas un statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika analizēta AS WESS virsbūvju remonta iecirkņa esošā finanšu situācija, resursi, veikta SVID analīze, kā arī analizēta pati nozare. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, tika izvirzīti virsbūves remonta iecirkņa īstermiņa mērķi, rentabilitātes uzlabošanai un darba apjoma palielināšanai, kā arī izvēlēta atbilstoša iecirkņa attīstības stratēģija. Darba rezultāti un aprēķini rāda, ka izvirzītie mērķi ir reāli un sasniedzami noteiktajos termiņos. Darba autors izstrādājis rīcības plānu izvēlētās attīstības stratēģijas ieviešanai, kā arī sniedzis secinājumus un priekšlikumus stratēģijas īstenošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dmitrijevs A. AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Vasiļevska D. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 64 lpp.
Atslēgas vārdi stratēģija, attīstība, auto nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy, development, vehicle industry
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2015 21:09:11