Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde"
Title in English "Elaboration of Development Strategy of the JSC WESS Body Shop"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor D.Vasiļevska
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba autors: Aigars Dmitrijevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.admin. D.Vasiļevska Bakalaura darba temats: „AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde” Bakalaura darba apjoms: 64 lpp., 6 tab., 25 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba mērķa un izvirzīto uzdevumu sasniegšanai, izmantoti uzņēmuma finanšu dati, mācību literatūra, nozares institūciju publikācijas un statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika analizēta AS WESS virsbūvju remonta iecirkņa esošā finanšu situācija, resursi, veikta SVID analīze, kā arī analizēta pati nozare. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, tika izvirzīti virsbūves remonta iecirkņa īstermiņa mērķi, rentabilitātes uzlabošanai un darba apjoma palielināšanai, kā arī izvēlēta atbilstoša iecirkņa attīstības stratēģija. Darba rezultāti un aprēķini rāda, ka izvirzītie mērķi ir reāli un sasniedzami noteiktajos termiņos. Darba autors izstrādājis rīcības plānu izvēlētās attīstības stratēģijas ieviešanai, kā arī sniedzis secinājumus un priekšlikumus stratēģijas īstenošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dmitrijevs A. AS WESS virsbūves remonta iecirkņa attīstības stratēģijas izstrāde: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Vasiļevska D. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 64 lpp.
Keywords stratēģija, attīstība, auto nozare
Keywords in English strategy, development, vehicle industry
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.05.2015 21:09:11