Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Competitiveness of Metalworking Products Manufactured in Latvia in the Swedish Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A. Orlovska
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Diplomdarba autore Marija Fjodorova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū”. Diplomdarba „Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū” mērķis ir , izpētot Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēju , izvirzīt priekšlikumus tās konkurētspējas paaugstināšanai Zviedrijas tirgū. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Diplomdarba struktūra tiek veidota atbilstoši izvirzītajiem darba uzdevumiem. Darba pirmajā nodaļā ir pētīta konkurētspējas būtība, tas novērtēšanas un paaugstināšanas metodes. Otrajā nodaļā tiek analizēts Eiropas Savienības, Latvijas un Zviedrijas metālapstrādes ražojumu tirgus. Tiek salīdzinātas cenas metālapstrādes produkcijai Latvijas un Zviedrijas tirgū, kā arī izpētīts pieprasījums pēc metālapstrādes produkcijas Zviedrijas tirgū. Darba trešajā nodaļā balstoties uz lielāka metālapstrādes uzņēmuma A/S „Severstaļlat” piemēra izpētītas Latvijas metālapstrādes produkcijas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Zviedrijas metālapstrādes produkcijas tirgū. Balstoties uz SVID analīzi un Konkurētspējas daudzstūri, autore veica A/S „Severstaļlat” produkcijas konkurētspējas analīzi un izvirzīja priekšlikumus Latvijas metālapstrādes uzņēmumiem. Darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 38 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 20 attēli un 8 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 62 lappuses.
Atslēgas vārdi metālapstrāde, konkurētspēja, Zviedrijas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Metalworking,Competitiveness,Swedish market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2015 07:22:55