Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū”
Title in English “Competitiveness of Metalworking Products Manufactured in Latvia in the Swedish Market”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A. Orlovska
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Diplomdarba autore Marija Fjodorova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū”. Diplomdarba „Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēja Zviedrijas tirgū” mērķis ir , izpētot Latvijā ražotās metālapstrādes produkcijas konkurētspēju , izvirzīt priekšlikumus tās konkurētspējas paaugstināšanai Zviedrijas tirgū. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Diplomdarba struktūra tiek veidota atbilstoši izvirzītajiem darba uzdevumiem. Darba pirmajā nodaļā ir pētīta konkurētspējas būtība, tas novērtēšanas un paaugstināšanas metodes. Otrajā nodaļā tiek analizēts Eiropas Savienības, Latvijas un Zviedrijas metālapstrādes ražojumu tirgus. Tiek salīdzinātas cenas metālapstrādes produkcijai Latvijas un Zviedrijas tirgū, kā arī izpētīts pieprasījums pēc metālapstrādes produkcijas Zviedrijas tirgū. Darba trešajā nodaļā balstoties uz lielāka metālapstrādes uzņēmuma A/S „Severstaļlat” piemēra izpētītas Latvijas metālapstrādes produkcijas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Zviedrijas metālapstrādes produkcijas tirgū. Balstoties uz SVID analīzi un Konkurētspējas daudzstūri, autore veica A/S „Severstaļlat” produkcijas konkurētspējas analīzi un izvirzīja priekšlikumus Latvijas metālapstrādes uzņēmumiem. Darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 38 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 20 attēli un 8 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 62 lappuses.
Keywords metālapstrāde, konkurētspēja, Zviedrijas tirgus
Keywords in English Metalworking,Competitiveness,Swedish market
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.05.2015 07:22:55