Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities for Increase of Competitiveness of an Agricultural Enterprise"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., U.Kamols
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autors: Ilze Aramina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl.oec., prakt.doc. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: „Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 11 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 30 dažādi izmantotās literatūras avoti (literatūra par uzņēmējdarbību, zinātniskie raksti, publikācijas, statistikas datu bāzes, interneta avoti) Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs izstrādāts par lauksaimniecības uzņēmumu, kas atrodas Dobeles novadā. Darbā ir izpētītas uzņēmuma iespējas palielināt savu konkurētspēju, samazinot ražošanas izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aramina I. Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 50 lpp.
Atslēgas vārdi Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities for Increase of Competitiveness of an Agricultural Enterprises
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2015 10:34:41