Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas"
Title in English "Possibilities for Increase of Competitiveness of an Agricultural Enterprise"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., U.Kamols
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract Bakalaura darba autors: Ilze Aramina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl.oec., prakt.doc. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: „Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp., 11 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 30 dažādi izmantotās literatūras avoti (literatūra par uzņēmējdarbību, zinātniskie raksti, publikācijas, statistikas datu bāzes, interneta avoti) Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs izstrādāts par lauksaimniecības uzņēmumu, kas atrodas Dobeles novadā. Darbā ir izpētītas uzņēmuma iespējas palielināt savu konkurētspēju, samazinot ražošanas izmaksas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aramina I. Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 50 lpp.
Keywords Lauksaimniecības uzņēmuma konkurētspējas palielināšanas iespējas
Keywords in English Possibilities for Increase of Competitiveness of an Agricultural Enterprises
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.05.2015 10:34:41