Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā"
Nosaukums angļu valodā "Reduction of Poverty in Liepāja in the Context of Employment"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl, oec., U. Kamols
Recenzents Dr. oec., doc. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darbu „Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā” izstrādāja Ina Sila, darba zinātniskais vadītājs – praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba tēma ir aktuāla, jo divdesmit pirmajā gadsimtā nabadzība daudzās tās izpausmēs joprojām ir globāla problēma. Plaisa starp pasaules bagātajiem un nabagajiem ir lielākā pēdējo simts gadu laikā. Katrā valstī ir aktuāla nabadzības samazināšanas problēma. Nabadzība, nevienlīdzība un sociālā atstumtība ir cieši saistītas ar bezdarbu, jo tas veicina cilvēku materiālu nenodrošinātību. Pirmajā daļā autore izpētīja nabadzības jēdziena daudzveidību un nabadzības rādītāju aprēķināšanas metodoloģiju. Otrajā daļā autore izanalizēja nabadzības rādītājus Eiropas Savienībā un novērtēja nabadzības līmeni Liepājā. Trešajā daļā tika izpētīta un izvērtēta sociālo transfertu un nodarbinātības ietekme uz nabadzības mazināšanu. Ceturtajā daļā, lai izprastu Liepājas nestrādājošo iedzīvotāju viedokli, ir veikta anketēšana par nodarbinātības iespējām. Intervijās ar atbildīgajām personām par nodarbinātību valstī un pilsētā autore pārrunāja pētījuma gaitā izvirzītos nodarbinātības veicināšanas priekšlikumus. Maģistra darba rezultāts: Darbs ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kā samazināt nabadzību. Plānojot reformas un pasākumus nabadzības mazināšanai nodarbinātības kontekstā Liepājā - vienā pilsētā, reģionā un pat valstī risināt sociālekonomiskās problēmas, tādas kā nabadzība un nodarbinātība, nav iespējams, atdalīti no Eiropas Savienības kopējām pamatnostādnēm šajos jautājumos un citu valstu pieredzes. Maģistra darba apjoms ir 110 lapas, tas sastāv no 4 nodaļām. Darbā ievietotas 6 tabulas, 44 attēli un 9 pielikumi. Maģistra darbā izmantoti 74 informācijas avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sila I. Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.- Datorsalikums. - Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.- 110 lpp.
Atslēgas vārdi Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā
Atslēgas vārdi angļu valodā Reduction of Poverty in Liepāja in the Context of Employment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2015 11:58:46