Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā"
Title in English "Reduction of Poverty in Liepāja in the Context of Employment"
Author Ina Sila
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec., dipl, oec., U. Kamols
Reviewer Dr. oec., doc. I. Judrupa
Abstract Maģistra darbu „Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā” izstrādāja Ina Sila, darba zinātniskais vadītājs – praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba tēma ir aktuāla, jo divdesmit pirmajā gadsimtā nabadzība daudzās tās izpausmēs joprojām ir globāla problēma. Plaisa starp pasaules bagātajiem un nabagajiem ir lielākā pēdējo simts gadu laikā. Katrā valstī ir aktuāla nabadzības samazināšanas problēma. Nabadzība, nevienlīdzība un sociālā atstumtība ir cieši saistītas ar bezdarbu, jo tas veicina cilvēku materiālu nenodrošinātību. Pirmajā daļā autore izpētīja nabadzības jēdziena daudzveidību un nabadzības rādītāju aprēķināšanas metodoloģiju. Otrajā daļā autore izanalizēja nabadzības rādītājus Eiropas Savienībā un novērtēja nabadzības līmeni Liepājā. Trešajā daļā tika izpētīta un izvērtēta sociālo transfertu un nodarbinātības ietekme uz nabadzības mazināšanu. Ceturtajā daļā, lai izprastu Liepājas nestrādājošo iedzīvotāju viedokli, ir veikta anketēšana par nodarbinātības iespējām. Intervijās ar atbildīgajām personām par nodarbinātību valstī un pilsētā autore pārrunāja pētījuma gaitā izvirzītos nodarbinātības veicināšanas priekšlikumus. Maģistra darba rezultāts: Darbs ir viens no galvenajiem līdzekļiem, kā samazināt nabadzību. Plānojot reformas un pasākumus nabadzības mazināšanai nodarbinātības kontekstā Liepājā - vienā pilsētā, reģionā un pat valstī risināt sociālekonomiskās problēmas, tādas kā nabadzība un nodarbinātība, nav iespējams, atdalīti no Eiropas Savienības kopējām pamatnostādnēm šajos jautājumos un citu valstu pieredzes. Maģistra darba apjoms ir 110 lapas, tas sastāv no 4 nodaļām. Darbā ievietotas 6 tabulas, 44 attēli un 9 pielikumi. Maģistra darbā izmantoti 74 informācijas avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sila I. Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.- Datorsalikums. - Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.- 110 lpp.
Keywords Nabadzības mazināšana Liepājā nodarbinātības kontekstā
Keywords in English Reduction of Poverty in Liepāja in the Context of Employment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.05.2015 11:58:46