Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Franchising and its Role in Business"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I.Andersone
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Ineta Sīpola Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats:” Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā” Bakalaura darba apjoms: 59 lpp, 9 tab, 5 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Par pētījuma avotiem kalpo LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi. Bakalaura galvenie rezultāti: Bakalaura izstrādes laikā tika noskaidrots, ka franšīzei šodien ir ļoti liela loma uzņēmējdarbībā, franšīze sniedz lielākas iespējas biznesa paplašināšanas vajadzību ar iespēju panākt šo paplašināšanos, piesaistot citu personu līdzekļus un to līdzdalību. Pirmajā – teorētiskajā daļā tiek izpētītas teorētiskās nostādnes no dažādu autoru aspektiem, noskaidroti pamatjēdzieni un dotas definīcijas. Otrajā – analītiskajā daļā, balstoties uz teorētiskās daļas bāzi un dažādu avotu pētniecības rezultātā, tiek izanalizēti franšīzes trūkumi, iespējas un grāmatvedības nianses Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sīpola I. Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs / Zinātn. Vadītāja Andersone I. – Rīga RTU, 2015. 59.lpp.
Atslēgas vārdi "Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Franchising and its Role in Business"
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2015 11:22:18