Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā"
Title in English "Franchising and its Role in Business"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., I.Andersone
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Ineta Sīpola Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats:” Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā” Bakalaura darba apjoms: 59 lpp, 9 tab, 5 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Par pētījuma avotiem kalpo LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi. Bakalaura galvenie rezultāti: Bakalaura izstrādes laikā tika noskaidrots, ka franšīzei šodien ir ļoti liela loma uzņēmējdarbībā, franšīze sniedz lielākas iespējas biznesa paplašināšanas vajadzību ar iespēju panākt šo paplašināšanos, piesaistot citu personu līdzekļus un to līdzdalību. Pirmajā – teorētiskajā daļā tiek izpētītas teorētiskās nostādnes no dažādu autoru aspektiem, noskaidroti pamatjēdzieni un dotas definīcijas. Otrajā – analītiskajā daļā, balstoties uz teorētiskās daļas bāzi un dažādu avotu pētniecības rezultātā, tiek izanalizēti franšīzes trūkumi, iespējas un grāmatvedības nianses Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sīpola I. Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs / Zinātn. Vadītāja Andersone I. – Rīga RTU, 2015. 59.lpp.
Keywords "Franšīze, tās loma uzņēmējdarbībā"
Keywords in English "Franchising and its Role in Business"
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.05.2015 11:22:18