Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Lightspace Technologies attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Development Strategy of Lightspace Technologies
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Abstract (in Latvian) Maģistra darba tēma is “Biznesa attīstības stratēģijas izstrāde uzņēmumam Lightspace Technologies”. Pētījums veikts pamatojoties uz Lightspace Technologies (turpmāk-Uzņēmums) attīstības stadiju un Uzņēmuma vadītāja Maģistra darba galvenais mērķis ir izvērtēt potenciālos tehnoloģijas ievirzīšanas tirgus un veikt stratēģisku rekommendāciju turpmākai Uzņēmuma attīstībai. Analīzes veikšanā tika izmantoti tādi stratēģiskās analīzes rīki kā PESTEL, Pieci Portera konkurences spēki, SVID analīze un Uzņēmuma iekšējās diskusijas. Uzņēmuma ārējās vides analīzē tika izmantoti publiski pieejamie dati, akadēmiskie modeļi, raksti, nozaru atskaites un valts iestāžu sniegtā informācija, nozares konkurētspējas izvērtēšanai. Padziļinātai Uzņēmuma iekšējās vides analīzei tikai pētītas inovācijas spējas, kvalitāte, darba ražīgums un klientu atsaucība. Autore veica iekšējas Uzņēmuma diskusijas un izveidoja finanšu simulāciju modeļus. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tika piedāvātas četras alternatīvas uzņēmuma tālākai attīstībai. Tika secināts, ka veiksmīgai attīstībai nepieciešams ieviest kvalitātes uzraudzības sistēmas, veikt darbinieku apmācības un turpināt tehnoloģijas komercializāciju medicīnas nozarē. Medicīnas nozares tirgus pauž vislielāko nepieciešamību pēc tehnoloģiskā risinājuma 3D vizulaizāciju jomā. Darbā ir izvērtētas visas alternatīvas un dots pamatots izskaidrojums šādai stratēģijas izvēlei. Darbā iekļauts plašs stratēģijas ieviešanas plāns ar iekļaujamo aktivitāšu sarakstu. Aktivitāšu sarakstā ir detāls laika plānojums aktivitātēm tādos departamentos kā pētniecība un attīstība, finanses, ražošana, mārketings, pārdošana un patenu attīstība. Darbā ir 11 tabulas, 24 diagrammas un 4 pielikumi un tas ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Lightspace Technologies attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Strategy of Lightspace Technologies
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2015 10:09:01