Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Lightspace Technologies attīstības stratēģija
Title in English Development Strategy of Lightspace Technologies
Author Eva Surgofte
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Abstract (in Latvian) Maģistra darba tēma is “Biznesa attīstības stratēģijas izstrāde uzņēmumam Lightspace Technologies”. Pētījums veikts pamatojoties uz Lightspace Technologies (turpmāk-Uzņēmums) attīstības stadiju un Uzņēmuma vadītāja Maģistra darba galvenais mērķis ir izvērtēt potenciālos tehnoloģijas ievirzīšanas tirgus un veikt stratēģisku rekommendāciju turpmākai Uzņēmuma attīstībai. Analīzes veikšanā tika izmantoti tādi stratēģiskās analīzes rīki kā PESTEL, Pieci Portera konkurences spēki, SVID analīze un Uzņēmuma iekšējās diskusijas. Uzņēmuma ārējās vides analīzē tika izmantoti publiski pieejamie dati, akadēmiskie modeļi, raksti, nozaru atskaites un valts iestāžu sniegtā informācija, nozares konkurētspējas izvērtēšanai. Padziļinātai Uzņēmuma iekšējās vides analīzei tikai pētītas inovācijas spējas, kvalitāte, darba ražīgums un klientu atsaucība. Autore veica iekšējas Uzņēmuma diskusijas un izveidoja finanšu simulāciju modeļus. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tika piedāvātas četras alternatīvas uzņēmuma tālākai attīstībai. Tika secināts, ka veiksmīgai attīstībai nepieciešams ieviest kvalitātes uzraudzības sistēmas, veikt darbinieku apmācības un turpināt tehnoloģijas komercializāciju medicīnas nozarē. Medicīnas nozares tirgus pauž vislielāko nepieciešamību pēc tehnoloģiskā risinājuma 3D vizulaizāciju jomā. Darbā ir izvērtētas visas alternatīvas un dots pamatots izskaidrojums šādai stratēģijas izvēlei. Darbā iekļauts plašs stratēģijas ieviešanas plāns ar iekļaujamo aktivitāšu sarakstu. Aktivitāšu sarakstā ir detāls laika plānojums aktivitātēm tādos departamentos kā pētniecība un attīstība, finanses, ražošana, mārketings, pārdošana un patenu attīstība. Darbā ir 11 tabulas, 24 diagrammas un 4 pielikumi un tas ir rakstīts angļu valodā.
Keywords Lightspace Technologies attīstības stratēģija
Keywords in English Development Strategy of Lightspace Technologies
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 06.05.2015 10:09:01