Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu startēģijas izstrāde bankā "A"
Nosaukums angļu valodā Business Strategy Development of Financial Markets Brokerage Service in Bank "A"
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents W.Schaub
Anotācija Maģistra darbs “Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu statēģijas izstrāde bankā "A”" izstrādāts profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai Latvijas Tehniskās Universitātes Rīgas Biznesa skolā. Darba autors ir Rīgas Biznesa skolas programmas students Jānis Bērziņš (102RIG003). Maģistra darba mērķis ir brokeru pakalpojumu stratēģijas izstrāde bankā „A”, lai nodrošinātu ilgspējīgu Bankas akcionāru kapitāla pieaugumu, ko radītu ieņēmumu pieaugums no brokeru pakalpojumu sniegšanas. Maģistra darba ietvaros tika: (1) veikta uzņēmējdarbības vides analīze, tostarp makroekonomiskās vides, nozares un Bankas iekšējās vides analīze; (2) izveidota Bankas brokeru nodaļas biznesa stratēģija, sniedzot ieteikumus un ieteikumu īstenošanas plānu. Makroekonomiskās vides analīzei tika izmantota PEST metode; nozares analīzei tika piemērots Portera piecu spēku modelis; Bankas iekšējās vides izvērtēšanai tika pielietota paplašināta VMOST metode, kā arī tika veikta Bankas iekšējo resursu izvērtēšana. Kopsavilkumā Bankas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas tika apkopotas, pielietojot SWOT analīzi. Maģistra darba izstādē izmantotie dati un informācija iegūta no sekojošiem avotiem: grāmatām (teorētiskā literatūra), periodikas (nozares laikraksti, publikācijas), statistiskas un analītiski pārskati, interneta tīkls, informatīvie un gada pārskati par banku darbību, kā arī Bankas iekšējā informācija, kas atspoguļota koriģētā veidā. Maģistra darbā izmantotas 15 tabulas, 12 attēli, 3 formulas, kā arī pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbs “ Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu statēģijas izstrāde bankā "A”” izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Broker pakalpojumi, FKTK, Finanšu instrumenti, Finanšu tirgus, Vērtspapīries
Atslēgas vārdi angļu valodā Brokerage services, FKTK, Financial instruments, Financial markets, Securities
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2015 20:36:45