Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu startēģijas izstrāde bankā "A"
Title in English Business Strategy Development of Financial Markets Brokerage Service in Bank "A"
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor I.Jākobsone
Reviewer W.Schaub
Abstract Maģistra darbs “Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu statēģijas izstrāde bankā "A”" izstrādāts profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai Latvijas Tehniskās Universitātes Rīgas Biznesa skolā. Darba autors ir Rīgas Biznesa skolas programmas students Jānis Bērziņš (102RIG003). Maģistra darba mērķis ir brokeru pakalpojumu stratēģijas izstrāde bankā „A”, lai nodrošinātu ilgspējīgu Bankas akcionāru kapitāla pieaugumu, ko radītu ieņēmumu pieaugums no brokeru pakalpojumu sniegšanas. Maģistra darba ietvaros tika: (1) veikta uzņēmējdarbības vides analīze, tostarp makroekonomiskās vides, nozares un Bankas iekšējās vides analīze; (2) izveidota Bankas brokeru nodaļas biznesa stratēģija, sniedzot ieteikumus un ieteikumu īstenošanas plānu. Makroekonomiskās vides analīzei tika izmantota PEST metode; nozares analīzei tika piemērots Portera piecu spēku modelis; Bankas iekšējās vides izvērtēšanai tika pielietota paplašināta VMOST metode, kā arī tika veikta Bankas iekšējo resursu izvērtēšana. Kopsavilkumā Bankas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas tika apkopotas, pielietojot SWOT analīzi. Maģistra darba izstādē izmantotie dati un informācija iegūta no sekojošiem avotiem: grāmatām (teorētiskā literatūra), periodikas (nozares laikraksti, publikācijas), statistiskas un analītiski pārskati, interneta tīkls, informatīvie un gada pārskati par banku darbību, kā arī Bankas iekšējā informācija, kas atspoguļota koriģētā veidā. Maģistra darbā izmantotas 15 tabulas, 12 attēli, 3 formulas, kā arī pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbs “ Finanšu tirgus brokeru pakalpojumu statēģijas izstrāde bankā "A”” izstrādāts angļu valodā.
Keywords Broker pakalpojumi, FKTK, Finanšu instrumenti, Finanšu tirgus, Vērtspapīries
Keywords in English Brokerage services, FKTK, Financial instruments, Financial markets, Securities
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 05.05.2015 20:36:45