Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un attīstības iespēju izpēte”
Nosaukums angļu valodā “Study on Local Road Management and the Possibilities of Their Development"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Laukšteins
Recenzents B.Jeļisejevs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbs „Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un attīstības iespēju izpēte” sastāv no ievada, pētnieciskās daļas un secinājumiem. Maģistra darbā tika apskatīta Latvijas teritorijā esošo valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas vēsture un pašreizējā situācija valsts vietējo autoceļu tīklā, analizēta citu valstu pieredze līdzīgas kategorijas autoceļu pārvaldīšanā un aplūkota ar valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanu un finansēšanu saistītā Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti. Darba gaitā tika veikta Latvijas novadu pašvaldību aptaujāšana par to sagatavotību piedalīties valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reformā atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam izvirzītajam uzdevuma, daļu valsts vietējo autoceļu nodot pašvaldību īpašumā. Apkopotie aptaujas dati norādīja uz lielākās daļas pašvaldību nespēju uzņemties papildus pienākumus valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanā un neapmierinātību par šādas reformas veikšanu. Maģistra darbā ir apkopoti argumenti pret valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reformas veikšanu un vienlaicīgi doti ieteikumi esošās valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un plānošanas sistēmas uzlabošanai un sadarbības veicināšanai starp autoceļu pārvaldītāju un pašvaldībām. Maģistra darbs sastāv no 100 lpp., kas sevī ietver 6 nodaļas, 19 tabulas, 17 attēlus un 5 pielikumus ar kopējo apjomu 30 lpp.
Atslēgas vārdi vietējie autoceļi, pārvaldīšana, plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Local Roads, Management, planning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2015 11:23:09