Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un attīstības iespēju izpēte”
Title in English “Study on Local Road Management and the Possibilities of Their Development"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V.Laukšteins
Reviewer B.Jeļisejevs
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbs „Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un attīstības iespēju izpēte” sastāv no ievada, pētnieciskās daļas un secinājumiem. Maģistra darbā tika apskatīta Latvijas teritorijā esošo valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas vēsture un pašreizējā situācija valsts vietējo autoceļu tīklā, analizēta citu valstu pieredze līdzīgas kategorijas autoceļu pārvaldīšanā un aplūkota ar valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanu un finansēšanu saistītā Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti. Darba gaitā tika veikta Latvijas novadu pašvaldību aptaujāšana par to sagatavotību piedalīties valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reformā atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam izvirzītajam uzdevuma, daļu valsts vietējo autoceļu nodot pašvaldību īpašumā. Apkopotie aptaujas dati norādīja uz lielākās daļas pašvaldību nespēju uzņemties papildus pienākumus valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanā un neapmierinātību par šādas reformas veikšanu. Maģistra darbā ir apkopoti argumenti pret valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reformas veikšanu un vienlaicīgi doti ieteikumi esošās valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas un plānošanas sistēmas uzlabošanai un sadarbības veicināšanai starp autoceļu pārvaldītāju un pašvaldībām. Maģistra darbs sastāv no 100 lpp., kas sevī ietver 6 nodaļas, 19 tabulas, 17 attēlus un 5 pielikumus ar kopējo apjomu 30 lpp.
Keywords vietējie autoceļi, pārvaldīšana, plānošana
Keywords in English Local Roads, Management, planning
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.05.2015 11:23:09