Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Kompleksā autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanas modeļa attīstības iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā “Developmental Possibilities of the Complex Transport Infrastructure Daily Maintenance Model in Latvia”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents M.Zemītis
Anotācija Attīstoties pasaules ekonomikai ir jāmeklē jauni risinājumi esošo līdzekļu efektīvākam izlietojumam. Ņemot vērā esošo finansējumu un pašreizējo infrastruktūras stāvokli, Latvijā autotransporta nozarē jaunu risinājumu meklēšana ir akūti nepieciešama. Izmaiņas ir nepieciešamas ne vien, lai taupītu esošos līdzekļus, bet arī, lai uzlabotu paveikto darbu kvalitāti un vispārējo ceļu seguma stāvokli. Maģistra darba “Kompleksā autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanas modeļa attīstības iespējas Latvijā” ietvaros tika izvirzīts mērķis - izanalizēt kompleksā autotransporta infrastruktūras uzturēšanas modeļa būtību un izstrādāt priekšlikums šī modeļa ieviešanai Latvijā, aizstājot līdz šim praksē pielietoto vienības izcenojumu uzturēšanas darbu modeli. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti četri pamatuzdevumi (pilns uzdevumu apraksts skatāms darba ievadā) : 1. Raksturot un analizēt kompleksā uzturēšanas darbu modeļa būtību 2. Sniegt īsu esošās autotransporta infrastruktūras raksturojumu Latvijā 3. Sniegt priekšlikumus kompleksā uzturēšanas modeļa ieviešanas iespējām Latvijā; 4. Apkopot dažādus viedokļus par kompleksā uzturēšanas modeļa ieviešanas iespējām Latvijā. Darba gaitā tika sasniegts izvirzītais darba mērķis un paveicamie uzdevumi, veicot pētījumu par kompleksā uzturēšanas modeļa būtību, ekonomiskajiem ieguvumiem un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem tā veiksmīgai darbībai Latvijā. Darba ietvaros veikta plaša respondentu anketēšana un viedokļu kopsavilkums. Izstrādātais darbs sevī ietver 28 attēlus un 18 tabulas. Izstrādātā darba kopējais lapaspušu skaits – 112. Darba izstrādē izmantoti 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport Infrastructure Daily Maintenance
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2015 08:54:21