Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Kompleksā autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanas modeļa attīstības iespējas Latvijā"
Title in English “Developmental Possibilities of the Complex Transport Infrastructure Daily Maintenance Model in Latvia”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer M.Zemītis
Abstract Attīstoties pasaules ekonomikai ir jāmeklē jauni risinājumi esošo līdzekļu efektīvākam izlietojumam. Ņemot vērā esošo finansējumu un pašreizējo infrastruktūras stāvokli, Latvijā autotransporta nozarē jaunu risinājumu meklēšana ir akūti nepieciešama. Izmaiņas ir nepieciešamas ne vien, lai taupītu esošos līdzekļus, bet arī, lai uzlabotu paveikto darbu kvalitāti un vispārējo ceļu seguma stāvokli. Maģistra darba “Kompleksā autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanas modeļa attīstības iespējas Latvijā” ietvaros tika izvirzīts mērķis - izanalizēt kompleksā autotransporta infrastruktūras uzturēšanas modeļa būtību un izstrādāt priekšlikums šī modeļa ieviešanai Latvijā, aizstājot līdz šim praksē pielietoto vienības izcenojumu uzturēšanas darbu modeli. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti četri pamatuzdevumi (pilns uzdevumu apraksts skatāms darba ievadā) : 1. Raksturot un analizēt kompleksā uzturēšanas darbu modeļa būtību 2. Sniegt īsu esošās autotransporta infrastruktūras raksturojumu Latvijā 3. Sniegt priekšlikumus kompleksā uzturēšanas modeļa ieviešanas iespējām Latvijā; 4. Apkopot dažādus viedokļus par kompleksā uzturēšanas modeļa ieviešanas iespējām Latvijā. Darba gaitā tika sasniegts izvirzītais darba mērķis un paveicamie uzdevumi, veicot pētījumu par kompleksā uzturēšanas modeļa būtību, ekonomiskajiem ieguvumiem un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem tā veiksmīgai darbībai Latvijā. Darba ietvaros veikta plaša respondentu anketēšana un viedokļu kopsavilkums. Izstrādātais darbs sevī ietver 28 attēlus un 18 tabulas. Izstrādātā darba kopējais lapaspušu skaits – 112. Darba izstrādē izmantoti 47 literatūras avoti.
Keywords Autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšana
Keywords in English Transport Infrastructure Daily Maintenance
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.05.2015 08:54:21