Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei
Nosaukums angļu valodā “Methods of Nondestructive Testing for Reinforced Concrete Bridges Quality Control”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents L.Pakrastiņš
Anotācija Maģistra darba “Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei” mērķis ir izanalizēt negraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei, kā arī salīdzināt efektivitāti nesagraujošajām un graujošajām betona kvalitātes pārbaužu metodēm. Darba uzdevumi ir veikt pieejamās literatūras analīzi, raksturot graujošo un nesagraujošo betona kvalitātes kontroles metodes, praktiski veikt pētījumu par negraujošo pārbaužu metodēm dzelzsbetona tiltu stiprības noteikšanā, kā arī pārbaudīt to precizitāti salīdzinājumā ar sagraujošajām metodēm. Darbā aprakstīta negraujošo pārbaužu metožu pielietojums, lai novērtētu dzelzsbetona tiltu kvalitāti, kas var ietekmēt to ekspluatāciju. Izmantojot negraujošo pārbaužu metodes, iespējams atklāt tādas dzelzsbetona īpašības kā betona spiedes stiprība un iekšēji defekti (neviendabība, iekšeji tukšumi, noslāņošanās u.c.), kā arī stiegrojuma stāvokli (karbonizācijas dziļumu betonā, korozijas attīstības pakāpi u.c.). Atšķirībā no graujošās metodes tiltu konstrukcijai netiek nodarīti nekādi bojājumi vai nodarīti maz nozīmīgi virsmas bojājumi, kurus ātri iespējams novērst. Pētījumā ar dažādām metodēm noteikta dzelzsbetona tilta laiduma konstrukcijas sijās izmantotā betona spiedes stiprība. Kā nesagraujošās betona kvalitātes kontroles metodes izmantotas elastīgā atsitiena metode un ultraskaņas impulsu metode, pārbaudot tilta laiduma konstrukcijas sijas gan no vienas puses, gan divām pusēm. Salīdzinot iegūtos rezultātus, redzams, ka nesagraujošo pārbaužu metodes iespējams izmantot tiltu uzticamai kvalitātes kontrolei, tā samazinot gan inspekciju laiku, gan izmaksas. Maģistra darbs sastāv no 165 lappusēm un 2 pielikumiem, darbā iekļautas 23 tabulas, 114 attēli, izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei
Atslēgas vārdi angļu valodā Methods of Nondestructive Testing for Reinforced Concrete Bridges Quality Control
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.05.2015 22:52:14