Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei
Title in English “Methods of Nondestructive Testing for Reinforced Concrete Bridges Quality Control”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Paeglītis
Reviewer L.Pakrastiņš
Abstract Maģistra darba “Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei” mērķis ir izanalizēt negraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei, kā arī salīdzināt efektivitāti nesagraujošajām un graujošajām betona kvalitātes pārbaužu metodēm. Darba uzdevumi ir veikt pieejamās literatūras analīzi, raksturot graujošo un nesagraujošo betona kvalitātes kontroles metodes, praktiski veikt pētījumu par negraujošo pārbaužu metodēm dzelzsbetona tiltu stiprības noteikšanā, kā arī pārbaudīt to precizitāti salīdzinājumā ar sagraujošajām metodēm. Darbā aprakstīta negraujošo pārbaužu metožu pielietojums, lai novērtētu dzelzsbetona tiltu kvalitāti, kas var ietekmēt to ekspluatāciju. Izmantojot negraujošo pārbaužu metodes, iespējams atklāt tādas dzelzsbetona īpašības kā betona spiedes stiprība un iekšēji defekti (neviendabība, iekšeji tukšumi, noslāņošanās u.c.), kā arī stiegrojuma stāvokli (karbonizācijas dziļumu betonā, korozijas attīstības pakāpi u.c.). Atšķirībā no graujošās metodes tiltu konstrukcijai netiek nodarīti nekādi bojājumi vai nodarīti maz nozīmīgi virsmas bojājumi, kurus ātri iespējams novērst. Pētījumā ar dažādām metodēm noteikta dzelzsbetona tilta laiduma konstrukcijas sijās izmantotā betona spiedes stiprība. Kā nesagraujošās betona kvalitātes kontroles metodes izmantotas elastīgā atsitiena metode un ultraskaņas impulsu metode, pārbaudot tilta laiduma konstrukcijas sijas gan no vienas puses, gan divām pusēm. Salīdzinot iegūtos rezultātus, redzams, ka nesagraujošo pārbaužu metodes iespējams izmantot tiltu uzticamai kvalitātes kontrolei, tā samazinot gan inspekciju laiku, gan izmaksas. Maģistra darbs sastāv no 165 lappusēm un 2 pielikumiem, darbā iekļautas 23 tabulas, 114 attēli, izmantoti 43 literatūras avoti.
Keywords Nesagraujošo pārbaužu metodes dzelzsbetona tiltu kvalitātes kontrolei
Keywords in English Methods of Nondestructive Testing for Reinforced Concrete Bridges Quality Control
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 03.05.2015 22:52:14